Kezdőlap

Dankó János Károly,

nyomdász, szül. 1855. ápr. 3. Budapesten, hol iskoláit végezve a könyvnyomtatói pályára lépett és több évig a főváros nyomdáiban dolgozott; nagyobb utazást tett az osztrák tartományokban és Németországban; később Dettán folytatta működését, hol 1890 óta a Dettauer Zeitung szerkesztője.

1874-ben feltüntek socialistikus czikkei, melyeket az Arbeiter Wochenchronikba irt; dolgozótársa volt a Typographiának, czikkei a socialis és technikai kérdésekkel foglalkoztak; egyik alapítója s főmunkatársa volt a Gutenberg cz. szaklapnak is, melyben különösen sok polemikus czikket irt; dolgozott ezenkivül mint levelező a külföldi nyomdász-lapokba. Jelenleg az általa szerkesztett lapba vezérczikkeket és tárczákat ír.

Önéletrajzi adatok.