Kezdőlap

Danyadi János.

Siralmas Versek. Mellyek, Magyar-Ország egy darab részének, kiváltképpen Debreczen vidékének, Berettyó környékének, és Sár-réte mellyékének, a Pogány Tatárok miatt esett romlását, és el-pusztulását keservesen zokogják... (Egyik példánya a Lugossy-féle gyűjteménynyel a debreczeni ev. ref. főiskola könyvtárának jutott, másik a m. n. múzeum könyvtárában van meg.)

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 587. l.

M. Könyv-Szemle XV. 1890. 153. l.