Kezdőlap

Dárdasy Gusztáv,

szent Ferencz-rendi szerzetes, szül. 1832. máj. 28. Tatában Komárommegyében; 1854. jan. 19. lépett a rend tagjai közé s 1855. szept. 10. misés pappá szenteltetett föl Nyitrán; eleinte mint hitszónok működött; azután több évig az érsekujvári gymnasiumban tanított; betegeskedése miatt utóbb állásától megvált és a pozsonyi rendház könyvtáránál alkalmazták; innét két év mulva Andócsra költözött, hol 1873. márcz. 22. meghalt.

Az éjsekujvári gymnasium Értesítőiben (1863. és 1864.) két értekezése jelent meg; több tudósítást irt a hirlapokba s számos alkalmi verset nyomatott, ilyenek:

1. Dicskoszorú, főtiszt. Paulovits Dömjén, sz. Ferencz-rendi áldozár... tiszteletére s arany-miséje emlékére. Pozsony, 1869.

2. Örömhangok, melyeket ft. Czwickl Chrysostom, sz. Ferencz-rendi magyar tartomány... főnökének névünnepe alkalmával... zengett. U. ott, 1870.

Farkas, Scriptores 174.