Kezdőlap

Dávid Béla (lászlófalvi),

bányászakadémiai hallgató, D. Nándor gazdasági tiszt és Spéczián Ottilia fia, szül. 1867. május 13. Velejtén Zemplénmegyében; iskoláit Nagyváradon és Miskolczon végezte 1885-ben; azután a selmeczi bányászakadémiára ment, közben egy éves önkéntes volt, végre a bányahivatalhoz ideiglenes gyakornoknak neveztetett ki. Elnöke volt a bányász és erdészeti akadémiai ifjusági körének. 1891. okt. 22-én szivenlőtte magát Selmeczbányán.

Munkája: Dávid Béla költeményei. Selmeczbánya, 1891. (Schauschek Gábor rendezte sajtó alá. Ism. Magyar Hirlap 1891. 181. sz.).

Schauschek Gábor szives közlése.