Kezdőlap

Deák Albert,

jogi doktor és ügyvéd, régi székely családból szül. 1864. márcz. 15. Marosvásárhelyt, hol atyja D. József tanár volt; a gymnasiumot szülővárosában, egyetemi tanulmányait Kolozsvárt végezte, hol mint ügyvéd működik.

Mint hirlapiró 1884 óta elbeszéléseket, tárczákat és irányczikkeket írt a következő lapokba: M. Polgár (1884-85.), Erdélyi Hiradó, Kolozsvár (1885-91.), Kolozsvári Közlöny (1889); szépirodalmi közleményeket és utirajzokat az Élet és Irodalomba, Ország-Világba s a Vasárnapi Ujságba; jogi szakközleményeket a Jogtudományi Közlönybe s a M. Ujságba (1892.)

Munkája: A piros alsó. Elbeszélés. Kolozsvár, 1887.

A kolozsvári ügyvédi kamarának a sommás eljárás tervezetéről adott szakvéleményét, a melyet a kamara nyomtatásban 1890-ben fölterjesztett, szintén ő írta.

Horváth Ignácz Könyvészete 1887. és Gyalui F. szives közlése.