Kezdőlap

Deák Ferencz,

tárkányi később miskolczi plébános és egri kanonok, mellei fontisról cz. apát és máramarosi főesperes 1751-ben.

Munkái:

1. Az égig támasztott Jákob lajtorjáján példáztatott mennyei boldogság nyolcz fok garádicsa. (Kende Katalin, Keresztes Lászlóné asszony felett tartott halotti prédikáczió.) Kassa, 1730.

2. Közönséges orvosság, melylyel Barkóczi Krisztina asszony Sennyei Imre házas társa magát erősítette, amelyet temetési szomorú alkalmatosságával... az egybegyült népek eleibe terjesztett. Kassa, 1733.

Katona, Historia Critica XXXIX. 948. l.

Magyar Korona 1879. 144. sz. (Kandra-Kabos. Petrik Bibliographiája.)