Kezdőlap

Deák Sándor,

cziszterczitarendi főgymnasiumi tanár Székesfehérvárott, hol 1861. ápr. 29. meghalt 50. évében.

Értekezései: Quid potissimum causae sit, quod temporibus nostris latinae litterae in dies collabantur? és Julius Caesar évkönyvei (Székesfehéri gymn. Értesítője 1859. és 1860.

Munkái:

1. Latin nyelvtan elemei az alsó gymnasium első osztálya használatára. Pest, 1853. (2. kiadás 1856. 3. k. 1865. U. ott.)

2. Latin nyelvtan elemei az alsó gymnasium II. osztálya használatára. U. ott, 1853. (2. kiadás. U. ott, 1856.)

3. Latin olvasókönyv az alsó gymnasium I. és II. oszt. használatára. U. ott, 1853. Két rész.

4. Latin szókötés az alsó és felső tanodai ifjuság használatára. Több jeles német szerzők után. I. rész. Esettan. A III. oszt. használatára. U. ott, 1853. (2. kiadás. U. ott, 1859.) II. rész. Módszertan, hat függelékkel. A IV. osztály használatára. U. ott, 1857.

5. Latin olvasmányok az elemi tanodák IV. osztálya használatára. U. ott, 1858. (2. kiad. U. ott, 1862.)

Petrik Könyvészete és Bibliographiája.

Gyászjelentés.