Kezdőlap

Debreczeni József,

ev. ref. kollegiumi tanár, szül. 1844-ben Tordán; tanult a nagyenyedi Bethlen-főiskolában és a kolozsvári ev. ref. kollégiumban; a bölcseleti s jogi osztályokat végezve, mint tanító nyert alkalmazást Kolozsvárt a ref. kollegiumban. 1870-ben az intézet segélyével külföldre ment; Svájczban és Berlinben két évet töltött; utóbbi helyen a magyar egylet elnöke volt. 1872-ben a kolozsvári ev. ref. kollegiumban a természettan tanára lett. 1878-tól fogva haláláig tanvezető tanár volt és szerkesztette a kollegium Értesítőjét. Meghalt 1883. jan. 14. Kolozsvárt.

Programmértekezése: A középtanodák feladatáról. (Kolozsvári ref. colleg. Értesítője 1878.)

Gyászjelentés és Gyalui Farkas szives közlése.