Kezdőlap

Debreczeni N. Ferencz,

vittenbergai tanuló volt.

1588. szept. 29., midőn Debreczeni Tankó Miklóshoz búcsúverset irt, mely u. ott és akkor jelent meg nyomtatásban többek búcsúversével együtt; hasonló verset irt 1589. márcz. végén Pécsi Zsigmondhoz, mely szintén ott jelent meg. (Meg vannak a marosvásárhelyi ev. ref. kollegium könyvtárában.)

Irodalomtört. Közlemények 1891.