Kezdőlap

Debreczeni Tánczos János,

ev. ref. lelkész; 1589-ben a debreczeni főiskolában tanult és egyúttal segédtanár volt; 1590. márcz. 19-től a vittenbergai egyetem hallgatója volt, honnan 1592. decz. 2. kizárták, mert a formula concordiaet nem irta alá. 1597. jan. 16. a Tasnádon tartott zsinaton Nagy-Lakra ordináltatott papnak. 1613. máj. 17. debreczeni lelkész volt, midőn Hodaszi Lukács halála emlékére irt 24 sorból álló latin verse megjelent a Keserűi Dajka János halotti prédikácziója mellett (Debreczen, 1613.)

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. I. 193. és Bakóczi János szives közlése.