Kezdőlap

Debreczeni Tankó Miklós,

debreczeni származású volt és ott is tanult Gönczi György alatt; azután Szabó István tarczali pap taníttatta Vittenbergában 1586. aug. 15-től 1588. szept. 29-ig;

ott tartózkodása alatt búcsúverset irt Gyulai B. Mátyáshoz és vigasztaló verset Liderius János tarczali paphoz 1586. decz. 11. elhalt gyermeke emlékére, mely versek u. ott kinyomattak. (Megvannak a marosvásárhelyi ev. ref. kollegium könyvtárában.)

Bod, M. Athenas.

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. I. 192. l.

Irodalomtört. Közlemények 1891.