Kezdőlap

Decani János,

szent-györgyi (Besztercze mellett) származású, 1578-tól fogva a brassói gymnasiumban tanult és miután külföldi akadémiai tanulmányait bevégezte, ottan megnősült és hazájába visszatérve 1586-ban a Besztercze környékén dühöngő pestisben meghalt.

Munkái:

1. Oratio de certamine Gallorvm, recitata in Schola Coronensi in festo Diui Galli. Cibinii, 1578. (Egyetlen példánya a brassói ev. gymnasiumban.)

2. Ode congratulatoria Stephano Bathori de victoria relata de Moschis. Coronae, 1580. (Német kivonatát közli Benigni a Blätter für Geist... Kronstadt, 1839. és Seivert Gusztáv, Die Stadt Hermannstadt. 1859.)

3. Epithalamium in honorem Nuptiarum Rev. et Clariss. Viri Dni Simonis Massae Pastoris Eccl. Rosnensis vigilantissimi, et Annae filiae Prudentis et Circumspecti Dni Andreae Kemmel, sponsae. U. ott, 1581.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 248. l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvt. II. 38. 41. 42. l.