Kezdőlap

Décsy Antal,

ügyvéd Miskolczon.

Munkái:

1. Replica polemico-diplomatico-legalis pro apostolicis constitutionibus et legibus divorum Stephani et Ladislai, regum Ungariae, contra Frid. Adolph. a Lampe in academia Ultrajectina prof. ord. data. Pestini, Budae et Cassoviae, 1784.

2. Historia de ortu, progressu, fatis, mutationibus, reformationibus, ictis et legislatoribus jurisprudentiae hungaricae gentilis et ac christianae, in quantum ad processum judiciarum spectat. Pestini, 1785.

3. Supplementa seu dissertationes historico-diplomatico-legales in historiam i. jurisprudentiae hungaricae gentilis ac christianae. Posonii et Pestini, 1793.

4. Koronás magyarországi királynék az ő királyi jussokkal együtt. Pest, 1795.

5. A magyar oroszokrúl való igen rövid elmélkedés. Kassa, 1797. (Ism. Századok 1890. 571. l.)

6. Fris és legujabb előadás a jászokról és kürtjökről és ennek értelméről vagyis magyarázatáról. Miskolcz, 1814.

7. A jász, vagy-is ijász kürtön lévő metszésekről és azoknak értelmekről. U. ott, 1815-16. Két rész. (2. kiadás. U. ott. 1815-16.)

Értekezése: Elmélkedés a görögökről, ráczokról, macedoniai oláhokról, zsidókról s ezeknek kereskedésekről hazánkban. (Tudom. Gyűjt. 1818. XI.)

Kézirati munkái a m. n. múzeumban: Csillagászati észrevételei (Miskolcz, 1802.); Dissertatio hist. dipl. de occulto et incerto jure familiae Széchényianae in provinciam Csetnek Incl. Com. Gömör (1806.), Epistolica dissertatio de clariss. Petri Horváth commentatio de Cumanis et Jazygibus, Supplementa ad jurisprudentiam Hungariae scilicet de jurisconsultis illustrioribus Hungariae (1806), Dissertatio hist. dipl. legalis de decimis regiis in Hungaria (Miskolcz, 1810.), A nagy orosz birodalomban uralkodó nagyherczegekről és czárokról magyar történetekkel elegyítve (Miskolcz, 1812.), Értekezés vegyes tárgyakról (1817-19.), Reflexiones super libello: Hist. et progressu fatis jurispr. Hung. Mulatságos elmélkedések az mostani üstökös csillagról, mely látszik az égen a mérték jegyben; ugyanott van két levele is Kovachich Márton Györgyhöz irva (1792. jún. 2. és 1793. nov. 1.)

M. Hirmondó 1792. I. 264. l.

Katona, Historia Critica XLI. 574.

Danielik, M. Irók II.

Borsodmegyei Lapok 1884. 40. sz.

Petrik Bibliographiája.