Kezdőlap

Decsi Gáspár,

ev. ref. lelkész, 1650. ápr. 20-tól theologiát hallgatott a franekerai egyetemen.

Munkája: Disputatio de creata in homine imagine Dei. Franequerae, 1653.

Történelmi Tár 1886. 608. l.