Kezdőlap

Decsi István,

ev. ref. lelkész, D. Gáspár tolnai pap fia s D. Czimor János testvéröcscse, szül. Baranyamegyében; 1589-ben senior és segédtanár volt; 1597. márcz. 19-től a vittenbergai egyetemen, 1597. szept. 15-től a heidelbergin tanult 1599. okt. 24. debreczeni tanárnak választották; 1600. nov. 25. jelen volt a tasnádi zsinaton; 1601. febr. 1. után Nagybányára vitetett papnak. 1602. jún. 2. nőül vette Hodászi Lukács debreczeni pap leányát Katalint; (menyegzőjére üdvözlő verseket irtak barátai s tanítványai, melyek kinyomattak és egyetlen példányban a debreczeni főiskola könyvtárában vannak). 1609 tavaszán Szatmáron lett pap, hol a városi jegyzőkönyv szerint: «számára házában tanuló asztalt, könyves thekákat, székeket és egy kis asztalt, melyről a tüzelő előtt ehessék, csináltatott a város, melyeket tartozik ott hagyni, ha bontakozódása történnék.» 1612 tavaszán Nagyváradra vitetett papnak, 1613. máj. 17. már a bihari egyházkerület esperese volt; 1630. jún. 9. jelen volt a debreczeni zsinaton. Meghalt 1631. jún. 15. Nagyváradon.

Munkája: De praedestinatione, respondente S. D. 7. et 14. Julii 1599. 30-33. l. (Davidis Parei collegiorum... theologicorum... decuria una. Heidelbergae, 1612. cz. gyűjteményében.)

Egy Dialogus matris et filii cz. 10 distichonból álló elegiacus költeménye van az 1597. aug. kiadott: Threnodiai in praematurum obitum... Filioli Clarissimi... Basilii Wendighi Szepsini... Witebergae, 1597. cz. gyűjteményes munkában.

Weszprémi, Succincta Med. Biographia IV. 466.

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 101. l.

Révész Imre Figyelmezője 1871. 185. 1872. 8. l.

Czelder Figyelője 1883. 93. l.

Debreczeni Prot. Lap 1883. 21 l.

Szabó Károly Régi M. Könyvtár II. 87. l. Bakóczi János, Dézsi Lajos és Koncz József szives közlésök.