Kezdőlap

Décsi (Deutsch) Jakab,

hirlapiró, szül. 1859. ápr. 28. Kecskeméten Pestmegyében; középiskoláit szülővárosában végezte; azután a budai állami képzőintézetet, majd az egyetemet látogatta, hol a bölcseleti, nyelvészeti s irodalmi előadásokat hallgatta. Ez idő alatt magántanítással tengette életét. Anyagi helyzete azután is a vidéki nevelősködésre kényszerítette s 1879-80-ban Keczelen (Pestm.), 1880-ben Nádason (Pozsonym.) Puteáni Károly két fia mellett nevelősködött; közben Pálffy Mór gróf szomolányi központi irodájában a magyar fogalmazási teendőket végezte. Innen Nagyszombatba ment, hol a polgári iskolánál óhajtott állást nyerni, de ez nem sikerült, azért hirlapirással tartotta fönn magát. 1884-ben Komáromba ment nevelőnek és az ottani hirlapba dolgozott, majd annak szerkesztője lett; 1890-ben a pozsonyi Nyugatmagyarországi Hiradónak lett segédszerkesztője.

Szépirodalmi dolgozatai 1879-ben a Hölgyek Lapjában és Budapestben jelentek meg; irt az egri Mátravidékbe (1880.) és 1882-ben a Nagyszombati Hetilapba tárczákat és a Népnevelőbe, melynek 1884-ig rendes munkatársa volt, szakkczikkeket; irt még a Bajai Közlönybe (1882-83. verseket, tárczákat) és 1884-ben a Komáromi Lapokba szépirodalmi és szakczikkeket; 1885 elején a Komárom és Vidékének lett munkatársa.

Munkája: Költemények. Pozsony, 1881.

Szerkesztette a Komárom és Vidékét 1885. októberben, a Komárommegyei Közlönyt 1885. nov. 1-től 1890. szept 17-ig, 1886. febr. 7-től kiadótulajdonosa is volt.

Kéziratban: A természet bibliája (Silberstein-Ötvös Adolf német philosophiai munkájának fordítása); Rosamunda (Weilen József tört. tragediájának fordítása.)

Álnevei s jegye: Fidelio, Capella. -d-i, a Komárommegyei Közlönyben (1885-től.)

Önéletrajzi adatok.