Kezdőlap

Deési István,

ev. ref. lelkész; a leidai egyetemen tanult 1755-58-ig.

Munkája: Halotti prédikatio a halandó embernek véletlen haláláról, melylyel Széki gr. Teleky Mihály koporsóba lett betétesének tisztesség tételére tanítást tett. Kolozsvár, 1763.

Nánási, Pharus 39. l.

Simor, Catalogus Bibl. Joannis Card. Simor 301. lap.