Kezdőlap

Déési Zsigmond,

ev. ref. tanár, a nagyenyedi kollegiumban tanult; azután a hollandi akadémiákra ment és 1714. okt. 4-től Franekerában, 1715-18-ig Leidában volt egyetemi hallgató. Hazatérte után udvarhelyi tanár lett.

Munkái:

1. Exegesis serpentis aenei secundum historiam Mosis. Num. XXI. 8. 9. et explicatio Christi Joh. III. 14. 15. praeside Ruardo Andala, 1717. die 30. Juni. Franekerae.

2. Disputatio theologica de bonis operibus. Lugduni Batavorum, 1717.

Nánási, Pharus 27.

Siebenb. Quart. VI. 1798. 244.

Budap. Szemle VI. 1859. 10. l.

Tört. Tár 1887. 199. l.

Petrik Bibliogr.