Kezdőlap

Dely Mátyás,

Debreczen város és Szabolcsmegye állatorvosa s a debreczeni gazdasági egylet választmányi tagja, előbb kath. papnövendék, majd szinész volt. 1890-ben nyugalomba vonult Tisza-Polgárra.

Gazdasági s állatorvosi czikkeket irt a Falusi Gazdába (1861. 1865-67. 1874.), Hortobágyba (1865.), Falusi Gazda Naptárába (1867.) és a Földmivelési Érdekeinkbe (1874.)

Munkái:

1. Gyakorlati s elméleti sertéstenyésztés. Pest, 1867. (Falusi Könyvtár 6. Dely József, Szabolcsmegye állatorvosával együtt. 2. jav. kiadás Bpest, 1876.)

2. Állatorvosi jó tanácsok U. ott, 1875-1877. (Falusi Könyvtár 19. 21. 24.)

M. Könyvészet 1876-77.

Szinnyei Könyvészete és Dézsi Lajos szives közlése.