Kezdőlap

Demeter Alajos,

kegyes-tanítórendi áldozópap és tanár, szül. 1805. júl. 25. Kecskeméten; 1822. okt. 8. a piarista-rendbe lépett Trencsénben és 1830. aug. 29. áldozó-pappá szenteltetett föl; gymnasiumi tanár volt Sátoralja-Ujhelyen (1825-26), Váczon (1827-28.), theologiai tanuló Nyitrán és Szent-Györgyön (1829-30.), tanár Veszprémben (1831-33.), Kalocsán (1834-38.), Magyar-Óváron (1839-40.), Kecskeméten (1840-41.), Kolozsvárt (1842-44.), Szegeden a lyceumban (1845-47.), hol a hittant és magyar irodalmat tanította s hitszónok volt; azután Kecskeméten (1847-1856.) rector, gymnasiumi igazgató és a magyar nyelv tanára, Tatán (1856-58.) rector és gymnasiumi igazgató. Meghalt 1858. nov. 18. Kecskeméten.

Munkái:

1. Öröm dal, melyel a magyar-óvári kegyes iskolák százados ünnepet... ültek kisasszony hava 25. 1839. Hely n.

2. Üdvözlő dal, melyel... Grosser Ker. János urat a magyar- és erdélyországi kegyes iskolák főkormányzóját, midőn a kormánya alatt levő kecskeméti házat hivatalosan meglátogatná a helybeli kir. iskolák üdvözlötték 1841. Pest.

3. Oda gr. Teleki Józsefnek gubernátorrá való beiktatása ünnepélyére. Kolozsvár, 1843.

4. Nmélt. ifj. gr. Teleki József ő exc. Erdély kormányzójának, midőn súlyos betegségéből szerencsésen felgyógyulván dicső neve ünnepét ülné 1844. márcz. 19. U. ott.

Petrik Bibliogr. és Csaplár Benedek szives közlése.