Kezdőlap

Demeter Ferencz Xavér,

Jézus-társasági áldozó-pap, szül. 1740. jún. 19. Beszterczebányán Zólyommegyében; 25 éves korában lépett a rendbe; a bölcseletet Kassán, a theologiát Nagyszombatban végezte s a harmadik évben Felső-Bánban mint német hitszónok működött. A rend feloszlatása után Nagyszombatban a bányászatot tanította; azután a beszterczebányai kerületben a nemzeti iskolák felügyelője volt; végre triszkai apát lett és Berthold Ferencz gr. beszterczebányai püspök mellett mint oldalkanonok halt meg 1789-ben.

Munkái:

1. Oratio D. Joanni. Tyrnaviae, 1768.

2. Versuch über die Bergwerkskunde von Philipp Freyh. von Seeberg aus den Vorlesungen des... Pressburg, 1775.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi III. 510.

Stoeger, Scriptores 55.

Szinnyei Könyvészete.