Kezdőlap

Demeter Sámuel,

zagoni ev. ref. pap volt és pár év előtt halt meg.

Szász Károlylyal együtt szerkesztették az Erdélyi Protestáns Tárt 1858-ban és ebben ismertette a Rikán belőli communitást.

Koncz József szives közlése.