Kezdőlap

Demián János, András,

cs. kir. katonatiszt, pozsonyi származású, a cs. kir. Coburg gyalogezredben mint szászlótartó három évig szolgált; 1803-ban az ezredből kilépett és 1804-ben a katonai határőrvidéken statisztikai munkálatoknál alkalmazták; 1808-ban alhadnagyúl az udvari haditanácshoz nevezték ki; néhány hónap mulva ezt a szolgálatát is elhagyta s huszonöt évig külföldön tartózkodva, az irodalomnak élt.

Munkái:

1. Statistiches Gemälde der österr. Monarchie. Wien, 1796.

2. Versuch über die Staatskräfte der österr. Monarchie. U. ott, 1797.

3. Darstellung der österr. Monarchie nach den neuesten statistichen Beziehungen. U. ott, 1804. Öt kötet. (Ezen munkából francziáúl: Tableau géographique et politique des royaumes de ľHongrie, de ľEsclavonie, de Croatie et de la grande principauté de Transylvanie cz. Roth és Raymond fordításában két kötetes kivonat jelent meg Párisban 1809.)

4. Anleitung zum Selbststudium der militärischen Dienstwissenschaften. Wien, 1809. Három kötet.

5. Statistiche Darstellung der illyr. Provinzen. Tübingen, 1810.

6. Der deutsche Bund. Leipzig, 1819.

7. Statistik des österr. Kaiserthums. U. ott, 1820.

Több czikke jelent meg a Liechtenstern Archiv für Geographie u. Statistik cz. folyóiratában és egy a Tudom. Gyűjteményben. (1818. X. 124.)

Oesterr. National-Encyclopädie. Wien 1835. I. 694.

Szinnyei Könyvészete.

Kertbeny, Ungarns Deutsche Drucke 1801-1820. 96. l.

Slovenské Pohlady 1888. 54. l.

Petrik Bibliogr.