Kezdőlap

Dercsik (Dertsik) Nép. János,

theologiai doktor, cz. püspök és b. titkos tanácsos, szül. 1785. máj. 15. Csáczán Trencsénmegyében; a theologiát 1804-től Bécsben hallgatta és mint theol. doktor jött onnan haza. 1806-tól 1809-ig tanulmányi felügyelő volt a pesti központi papnevelő intézetben; 1809-től 1814-ig a bibliai tárgyakat tanította a nagyszombati lyceumban, 1815-től a keleti nyelveket a pesti egyetemen; 1826. jan. 2. esztergomi kanonokká s pesti papnevelői kormányzóvá lett. 1829-ben a budai könyvvizsgáló hivatalhoz egyházi könyvek kir. vizsgálójává, 1830 elején pedig sz. Ipoly zoborhegyi apátjává neveztetett ki. 1833-ban a theologiai kar elnöke s igazgatója, 1836-ban az egyetem rectora, helytartósági előadó tanácsosa és pristinai cz. püspök lett egyúttal. Meghalt 1842. júl. 29. Budán.

Munkái:

1. Institutiones linguae arabicae in usum theologiae auditorum ad summas lineas reductae. Viennae, 1817.

2. Parallela linguae aramicae seu: chaldaicae et syriacae institutio, in compendio exhibita. Pestini, 1835.

3. Sermo dum regia universitatis hungarica bissecularem memoriam natalium suorum a Petro Pázmán... Tyrnaviae 1635. acceptorum ritu solemni 26. Junii 1836. celebraret, habitus. Budae, 1836.

Üdvözlő beszéde, melyet Kopácsy József herczegprimás székfoglalója alkalmából mondott, megjelent az Esztergomi díszünnepély cz. munkában.

Kézirati munkája: Grammatica Arabica et versiones e lingua Arabica. (Szilasy János papnevelőintézeti növendéknek 1816-17. másolatában megvan a budapesti egyetem könyvtárában.)

Fejér, Historia Academiae 144.

Egyház Tudósítások 1842. II. 6. sz.

Fasciculi Ecclesiastici 1842. II. 119. l.

Pauler Tivadar, Egyetemünk Rectorai és Cancell. 1856.

Uj M. Sion 1886. 102. l.

Zelliger, Esztergomvármegyei Irók 32.

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.