Kezdőlap

Dergács Sándor,

főgymnasiumi tanár, szül. 1860-ban Kassán, Abaujmegyében; katonai kötelezettségének eleget tett, cs. és kir. tartalékos hadnagy a 67. sz. ezredben és a hadi érem tulajdonosa. 1885-ben a magyar-német nyelv és irodalomból tanári oklevelet nyert és a kassai tankerület kir. főigazgatóságához irnokká neveztetett ki, egyszersmind a főreáliskolánál 1885-87. probaéves tanár volt. 1887. júl. 15. a nagybányai állami főgymnasiumhoz helyettes, 1888-ban rendes tanárrá léptették elő.

Irt tárczaczikkeket a kassai s nagybányai lapokba. Programmértekezései: Kapós magyartalanságok városunkban. (Kassai állami főreáliskola Értesítője 1887. Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1888.), Szunter Nándor életrajza (Nagybányai áll. főgymn. Értesítője 1891.)

Wutz Névkönyve 5. 70. l.

Kassai állami főreáliskola Értesítője 1886. és 1887.

Nagybányai áll. főgymnasium Értesítője 1888-1891.