Kezdőlap

Derra Konstantin,

a költészeti osztály tanulója volt a pesti kegyesrendiek gymnasiumában, midőn

a következő költeménye jelent meg: Onomasticon adm. rev. patri Andreae Jallosits in regio majori gymnasio Pesthiensi scholarum piarum poeseos professori... 30. nov. 1832. Pesthini.