Kezdőlap

Déry József,

orvos doktor, szül. 1818-ban zsidó szülőktől Budapesten, itt járta középiskoláit és az egyetemen 1842-ben orvosdoktorrá graduálták. Meghalt 1891. márcz. 17. Budapesten, hol mint orvos és szülész működött.

Orvosi czikkeket irt a Gyógyászatba (1863-68.) és az Ung. Med. Chirurg. Pressebe (1867.).

Munkája: Hogyan kell az elmezavarokat kezdetökben orvosolni? Erlenmeyer Albrecht után ford. Pest, 1864.

Rupp, Beszéd 163.

Dr. Oláh Gyula, Magyarország Közegészségügyi Statistikája. Bpest, 1876. 84. l.

Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés.