Kezdőlap

Derzsy (Dersi) István,

iskolaigazgató Kolozsvárt.

Munkája: Vir regius. Kolozsvár 1731. (Szindarab).

Kéziratban: Munkácska, mely az Istenről és az isteni dolgokról értekezik és magában foglalja az erdélyi négy bevett vallások főbb czikkelyeit. Irta Dersi István, deákból fordította Gejza József 1764. (4-rét 542 lap, a gyulafehérvári Batthány-könyvtárban.)

Budapesti Szemle VI. 1859. 35. l. (Szilágyi S., Erdély irodalomtörténete.)

Beke Antal, Index Manuscriptorum 38.