Kezdőlap

Deső Mihály (krizbai),

ev. ref. theologiai tanuló volt 1721-22-ben Frankfurtban és 1723-ban Utrechtben.

Munkái:

1. Exercitatio theologica de natura decalogi. Francofurti ad. Viadr., 1721.

2. Disputatio philologico-theologica secunda, sive animadversiones philologico-theologicae continuatae... U. ott, 1721.

Baba Ferencz barátja tiszteletére irt 10 strófás magyar rímes verse jelent meg annak Lelki élet (Frankfurt, 1722.) cz. munkájában.

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. IV. 140.