Kezdőlap

Dessewffy Arisztid (cserneki és tarkői),

a képviselőháznál 1878 óta háznagyi titkár, D. Dénes 1848-49. honvédhuszár őrnagy és Jourdan Adél fia, szül. 1854. máj. 20. Genfben; középiskoláit Budapesten végezte.

Politikai vezérczikkeket irt a hazai lapokba s hazánk viszonyait ismerteti a franczia és angol hirlapokban névtelenűl.

Munkája: A házas élet. Bpest, 1884.

Kiszlingstein, M. Könyvészet II. 68. és önéletrajzi adatok.