Kezdőlap

Dessewffy Mihály (cserneki és tarkői),

földbirtokos, D. Mihály lovassági alezredes és br. Henter Jozefa fia, szül. 1828-ban és meghalt 1883. febr. 24. Deésen.

Gazdasági czikkeket irt a Gazdasági Lapokba (1858.) és Falusi Gazdába (1858. Br. Bánfi Albert gazdasága Válaszúton.)

Nagy-Iván, Magyarország Családai III. 307. l.