Kezdőlap

Detsínyi Frigyes,

gyógyfűszerkereskedő, szül. 1857. jan. 12. Perkátán Fehérmegyében; iskoláit Pesten az ág. ev. gymnasiumban járta 1872-ig; azután 13 évig br. Kochmeister Frigyes üzletében volt alkalmazva; 1884 óta önálló kereskedő Budapesten.

Munkái:

1. A gyógynövények míveléséről, Henzé, Lecoq és Jäger adatai után honunk viszonyaira alkalmazva átdolgozta. Bpest, 1880.

2. A recepturának kézikönyve. Bécs, 1884 (Vomacka Adolffal együtt.)

Kiszlingstein, M. Könyvészet. II. Bpest, 1890. és önéletrajzi adatok.