Kezdőlap

Devecseri. L. Ignácz,

hirlapiró, szül. 1842. máj. 24. Devecseren Veszprémmegyében; középiskoláit a veszprémi s székesfehérvári gymnasiumban végezte; a 60-as évek első felében a bécsi orvosi egyetemet látogatta.

Bécsi lapokba már ott tartózkodása alatt irt tárczákat, ismertetéseket és fordított magyar novellákat.

Bécsi leveleket, tárczákat, szini és könyvbírálatokat, élet- és jellemrajzokat körülbelül harmadfélszázat irt és külföldi beszélyeket fordított a Fővárosi Lapokba (1865-74.) és a Hazánk és Külföldbe (1866. A határőrvidékről). 1868-tól 1870-ig állandó belmunkatársa volt a Bolond Miskának, hol dolgozatainak egy része Vecseri de Vecseri aláirással jelentek meg; az Ellenőrbe is (1877.) több tárczát irt. 1871 óta teljesen német hirlapirással foglalkozik és 1875 óta a Neues Pester Journal belmunkatársa.

Önéletrajzi adatok.