Kezdőlap

Diaconoviciu Loga Constantin,

rumén nemzeti iskolák igazgató-tanítója, szül. 1770. nov. 1. Karánsebesen, hol tanulását kezdette, mire a főgymnasiumot Lugoson végezte; azután Pestre jött a jogi tanfolyamra; ennek befejezte után hosszabb ideig hivataloskodott a fővárosban. Ezen pályát elhagyván, Pesten a macedorománoknak tanítója s kántora lett. 1812-ben Aradra hívták a rumén néptanítóképző tanárának, hol eleinte a nyelv- és irálytant, majd a paedagogiát és methodikát adta elő. 1831. jan. 28. a katonai tanács részéről a bánáti határőrvidéki rumén nemzeti iskolák igazgatójává neveztetett ki. Több iskolát létesített, így Karánsebesen az előkészítő képzőintézetet, melyet később Fehértemplomba tett át Francisceum név alatt. A maga idejében legkitünőbb rumén paedagogus volt; a tanítás az ő módszere szerint történt és az iskolák egészen Crajováig (Románia) az ő reformja szerint szerveztettek. Crajovában leányai közűl Augsta tanítónő, Ecaterina igazgatónő volt. Meghalt 1850. nov. 12. Karánsebesen.

Munkái:

1. Ortografia séu drépta scriere. Buda, 1818. (Helyesirás, melyben értekezések vannak a nevelésről, természettudományról és az ifjuság képzéséről.)

2. Gramatica romana. U. ott, 1822. és 1823. (Rumén nyelvtan.)

3. Chiemarea la tiparirea cărtilor romanesï şï versuri pentru indreptarea tineliror. U. ott. (Felhivás a rumén könyvek nyomtatására és versek az ifjúság képzésére.)

4. Octoich şi Tipicon cu catavasurï. U. ott. 1826. (Egyházi énekes könyv).

5. Viata domnului Isus Christos... (Jézus Krisztus élete 12 képpel.)

6. Talcuiala Evangeliilor în dominícele învieriï sï a la serbătorilor. Buda, 1835. (Evangeliumok magyarázata húsvéti- és minden ünnepnapra.)

7. Epistolarïu romanec. U. ott, 1841. (Rumén levelező. Végén két történeti tanulmány van az aradi rumén képzőintézet és az előkészítő iskolák szervezéséről a katonai határőrvidéken.)

Kéziratban: Istoria bibliei. (Az ó- és új-testámentom bibliai története erkölcsi tanításokkal.) Biografia séu viaţa prea sântei fecióre Marici. (Szent szűz Mária élete.) Plutarch pentru crescerea pruncilor. (Plutarchos a gyermekek neveléséről.) Belizár duca lui Justinian imperatul resăritului. Istoria romanilor. (Róma története a város építésétől Konstantinápolynak a törökök által való meghódításáig.)

Curitza János és Marienescu Athanáz szives közlései.