Kezdőlap

Dianovszki János,

kis-kun-dorozsmai (Csongrádm.) plébános a váczi egyházmegyében és a csongrádi kerület alesperese, tanulmányait a váczi papnevelőben végezte; 1763-ban fölszentelték és azonnal önálló lelkésznek alkalmazták Versegen; 1764-ben bügyi, 1766. apostagi s 1770-ben dorozsmai plébános lett. Meghalt 1805-ben Dorozsmán.

Munkái:

1. Prédikáczió, melyet mondott... kisasszony havának 8. napján 1787. Kun-Szent-Miklóson... midőn Nyitra-Zerdahelyi Zerdahelyi Gábor... püspök azon helységben... a kath. templomot... felszentelné. Pozsony, 1787.

2. Vindiciae Josephi Erdélyi adversus crisim in suum sermonem inauguralem Nitra-Zerdahelyensem. Vacii, 1789. (Ezen röpirata miatt a szentszék elé idézték, de ő tagadta, hogy az tőle származott.)

3. A fiak neveléséről. Pest, 1794.

4. Keresztelő szent János élete... melyet prédikáczióba foglalt és elő nyelvével mondott... midőn azon nagy szentnek tiszteletére Dorosmán a... felépült új templom, szokott egyházi czeremoniákkal felszenteltetett... 1804. eszt. Szeged.

5. Apologia canonico-critica Transylvani vindicias adversus parochos confectus replicans secundum Bernardum et Gregorium magnum accomodata... (Ezen munkáját is kifogásolták.)

Calendarium Dioec. Cleri Vaciensis 1797. 1803.

Sándor István Könyvesház 257.

Kiss Áron, Adalékok 55. 67. l.

Petrik Bibliographiája és Csávolszky József kanonok szives közlése.