Kezdőlap

Diénes Antal,

kegyes tanítórendi áldozópap és tanár, szül. 1782. okt. 19. Ikafalván Kézdiszékben; 1803-ban lépett a rendbe Kecskeméten és 1804-ben u. ott, 1805. Debreczenben, 1806. Tatában a gymnasium alsóbb osztályaiban tanított, 1807-8-ban Váczon bölcselethallgató volt, 1809-ben Szent-Györgyön, 1810-ben Nyitrán theologus és gímnasiumi tanár u. ott; 1811-17-ben Kolozsvárt, 1818-21-ben u. ott a világtörténelem és philosophia tanára; 1822-23-ban Sátoralja-Ujhelyt, 1824-ben Kalocsán gymnasiumi tanár, rector és igazgató 1848-ig. Meghalt 1848. szept. 19. Kecskeméten.

Munkái:

1. Örvendező versek, melyeket nagym. főtiszt. Rudnay Sándor úrnak és erdélyi nagyfejedelemség püspökének... első megérkezése alkalmatosságával a kolozsvári kegyes iskolák nevében bemutatott. Kolozsvár, 1816.

2. Augustissimo Francisco primo Austriae imperatori, Hung. Boh... regi, dum Claudiopolim inviseret, collegii Theresiani s. p. et lycei regii nomine dicata. 1817. U. ott.

Rulla (a kegyesrendiek jegyzőkönyve.)