Kezdőlap

Dietrich György,

ág. ev. lelkész, szül. 1740. máj. 1. Szász-Sebesen; 1762-ben segéd volt az ottani iskolánál és 1766-ban lelkész; 1774-ben Rehóra (Szebenm.) hivatott meg lelkésznek, hol 1784. nov. 18. meghalt.

Kézirati munkája: Primae lineae fatorum civitatis Sabesi, 28 fejezetben. (Ezen munkának a marosvásárhelyi Teleki-könyvtárban levő kéziratát hibásan tulajdonítják Conrád Mihálynak.)

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 255.