Kezdőlap

Dietrich Miklós,

kegyes tanítórendi áldozópap, szül. 1788. decz. 6. (keresztelés napja) Nagy-Károlyban Szatmármegyében; 1804. szept. 23. lépett a rendbe Kecskeméten; az ujonczév eltöltése után, három évig próbatanítást vitt Magyar-Óvárott, hol 1808-ban a rendből kilépett.

Munkája: Excell. ac. ill. dno Josepho e comitibus Szapáry de eadem, superiori regio per districtum litterarium Posoniensem directori, dum per dnum comitem Jos. Eszterházy de Galantha... 1808. inauguraretur. Scholae piae Ovarienses. Posonii. (Költemény.)

Petrik Bibliogr. és Csaplár Benedek szives közlése.