Kezdőlap

Dietrichstein Frigyes,

Jézus-társasági áldozópap, szül. 1674. ápr. 18. Poszonyban előkelő nemes szülőktől; miután 16 éves korában Bécsben a rendbe lépett, előbb u. ott és Győrött hitszónok volt; azután mint tábori lelkész kilencz évig különböző várakban szolgált és több évig a leobeni seminarium főnöke volt; végre lelki igazgató lett Budán, hol 1707. júl. 12. meghalt.

Kéziratban maradt munkái: Lojola Ignáczról irt ascetikai munka s egyházi beszédek az év minden vasárnapjára s ünnepére, 3 kötetben.

Katona, Historia Critica XXXVI. 724. l.

Stoeger, Scriptores 60. l.