Kezdőlap

Divald József,

m. kir. pénzügyi tanácsos D. Adolf miniszteri tanácsos testvéröcscse; 1846-ban a selmeczi bányászakadémiában kezdett tanulni; 1871-ben m. kir. számtanácsos lett a pénzügyminiszteriumi számvevőségnél Budán. Meghalt 1879. decz. 31. Selmeczbányán 53. évében.

Czikkei: Bányászati viszonyaink (Hon 1867. 180. sz.). A szepesi bányászat történetéhez, Adalékok a rozsnyói bányászat történetéhez (Bányászati és Kohászati Lapok 1878.), Adalékok a szepesi bányászat történetéhez a XVII. század elején, A körmöczi pénzverdéből, A rozsnyói bányászat a XVII. század közepén (Tört. Tár 1878-79. 1882.), Thurzó György és a bányakamara (Századok 1880.)

Selmeczi bányász- és erdészeti akadémia Emlékkönyve 1871. 180. l. és gyászjelentés.