Kezdőlap

Dobay (Dobai) István,

birtokos Debrenben Közép-Szolnokmegyében, 1680-ban került Hunyadmegyébe s mint kitünő zenész volt ismeretes.

1736-ban élt debreni jószágán nyugalomban 70 éves korában, midőn következő munkáját irta: Tisztesség oszlopa, kiadta König Pál. Déva, 1885. (1739-ben, hely n. megjelent kiadás szerint, melynek előszava 1736. máj. 1. kelt Debreczenben és br. Naláczy Józsefhez, kinek költségén jelent meg a munka monographiájának első zsengéje. Ism. Hunyad 1885. 21. 22. sz.)

Bod, M. Athenas 71.

Benkő, Transsilvania II. 473. l.

Siebenb. Quartalschrift VI. 1798. 246. l.

Egyet. M. Encycl. VII. 435. l. (Vass József.)