Kezdőlap

Dobner István,

philosophiai s jogi doktor, Jézus-társasági áldozó pap, szül. 1694. decz. 24. Déván Hunyadmegyében; 15 éves korában lépett a rendbe. Rómában négy évig volt a jezsuita-rend poenitentiáriusa s miután visszatért Bécsbe, ottan az erkölcsi hittant és Nagyszombatban a szintirást magyarázta; ezután Bécsben a Pázmány-intézetnek és Kassán a collegiumnak igazgatója volt, hol 1746. márcz. 15. meghalt.

Munkái:

1. Grati animi officium Stephano Bathorio Poloniae regi et Carolo VI. romanorum imperatori, Transilvaniae principibus Claudiopoli, 1725. (Két beszéd Névtelenül.)

2. Theatrum belli adversus mundum, fortissimorum athletarum sanctorum Aloysii et Stanislai soc. Jesu... Cassoviae 1728.

3. Augusta Hungariae spectacula. Augustissimi... Caroli VI. regis Hungariae potentissimi, constantia et fortitudine exhibita... U. ott, 1728.

Kéziratban: Synopsis juris civilis definitionibus et quaestionibus plurimis enucleans omnes titulos institutionum imperialium.

Katona, Historia Critica XXXIX. 948.

Fejér, Historia Academiae 66.

Stoeger, Scriptores 62.

Petrik Bibliographiája.