Kezdőlap

Dobos Dániel,

miskolczi származású volt és ott halt meg 1865. nov. 19. 35 éves korában.

Költeményeket irt a Hölgyfutárba (1850.), Debreczeni Közlönyvbe (1860.) sat. Az Üstökösben Biczegő Dani álnév alatt több verset közölt.

Borsodmegyei Lapok 1884. 40. sz. és bold. Szűcs Sámuel szives közlése.