Kezdőlap

Dobos István,

ev. ref. lelkész volt Ó-Budán és Pomázon, ki az 1791. országgyűlésen mint janitor vett részt. Meghalt 1831. febr. 26. 78. évében. Az egyházi irodalomnak munkása volt, irja róla az Uj M. Athenás és Schedius Verzeichniss-a, melyben a század elején élt magyar irók névsora közöltetik, de munkáit egyik sem említi. Halálának idejét Szathmári Papp Zsigmond jegyezte föl, kinek kézirata a kolozsvári egyetemi könyvtárban van.