Kezdőlap

Dobos (C.) József

szakács és csemegekereskedő Budapesten.

Munkája: Magyar-franczia szakácskönyv. Nélkülözhetlen kalauz minden háztartásban. 400 képpel, 24 színnyomatú külön műmelléklettel és egy színnyomatú czímképpel. Bpest, 1881.

Kiszlingstein, M. Könyvészet II.