Kezdőlap

Dobozy Miklós,

biharmegyei főjegyző.

Munkája: Emlékbeszéd Biharmegye közönségének 1822. nov. 15. tartott közgyűlésében Deák Ferencz és Beőthy Ödön arczképeinek bemutatása alkalmából. Nagyvárad, 1882.

M. Könyvészet 1882.