Kezdőlap

Dobra László,

Jézus-társasági áldozó pap és tanár, szül. 1720. okt. 14. Erdélyben; a négy évi theologiát Nagyszombatban 1748-51-ben végezte; előbb már 1746-ban Kolozsvárt a poesis tanítója volt, hol azután is folytatta tanárkodását; magyarúl és ruménúl szónokolt és u. ott meghalt 1784-ben.

Munkái:

1. Oliva pacis a Diva Hungariae Patrona haereditariarum domus Austriacae provinciarum votis retenta. Claudiopoli, 1746. (Költemény.)

2. In idola orbis terrarum actio. U. ott 1747.

3. Oratio... Ludovico de Battyán, palatino Hungariae oblata ab acad. S. J. collegio Tyrn. gratulatoria. Tyrnaviae, 1751.

Catalogus Societatis Jesu 1754-1772.

Katona, Historia Critica XL. 713. l.

Fejér, Historia Academiae 80.

Stoeger, Scriptores 62.

Miller, Cartul. Hung. XVI. 136. 141. l. (Kézirat a m. nemzeti múzeumban.)