Kezdőlap

Dobrowsky (Daubrawsky de Solnik) József,

philosophiai doktor, a Jézus társaság tagja, utóbb nevelő, Daubrawsky Jakab cseh származású dragonyos altiszt fia, szül. 1753. aug. 17. Gyarmaton Győrmegyében; már mint gyermek Csehországba szakadt és Prágában tanult, hol elvégezvén a bölcseleti tanulmányokat, 1772-ben a jezsuita rendbe lépett; e rend föloszlatása (1773.) után is folytatta a theologiát és főleg a keleti nyelveket tanulmányozta. A Nostiz grófi család körében, hol házi nevelőként működött, magasb személyiségekkel jött érintkezésbe. Utazott Svéd- és Oroszországban, éjszaki Olaszországban, Tirolban és hazánkban is; élményeinek rajzát ki is adta. Több tudós társaság tagja volt. Meghalt 1829. jan. 6. Brünnben.

Számos munkái közűl nevezetesebbek:

1. Fragmentum Pragense Evangelii S. Marci vulgo autographi. Pragae, 1778.

2. Ueber die Ergebenheit und Anhänglichkeit der slavischen Völker an das Erzhaus Oesterreich. U. ott, 1791.

3. Geschichte der bömischen Sprache und Literatur (A cseh nyelv és irodalom története 1826-ig. Ujra dolgozott kiadás. U. ott, 1818.)

4. Institutiones Linguae Slavicae dialecti veteris. U. ott, 1822.

5. Cyrill und Methud der Slaven Apostel, historisch-kritischer Versuch. U. ott, 1823.

Ersch u. Gruber, Allg. Encyclopädie XXVI. 232. (K. Falkenstein, hol munkái elősoroltatnak.)

Gemeinnützige Blätter 1829. 5. sz.

Közhasznú Esmeretek Tára IV. 105.

Tudomány Tár 1835. V. 212.

Oesterreichische National Encyclopädie. Wien, 1835. I. 726.

Egyet. M. Encycl. VII. 439. (Vass József.)

M. Könyv-Szemle 1890. 106. l.

Petrik Bibliogr.