Kezdőlap

Dohnány Miklós,

tót hirlapiró, szül. 1826-ban Trencsénben; a pozsonyi ág. ev. lyceumban tanult és az Orol Tatransky tót hirlapnak munkatársa volt 1847-48-ban; azután a Nitry tót hirlapba dolgozott 1848-ban; később pedig a Sokol cz. folyóiratba (1861.)

Munkái:

1. Podmaňi novci. Lőcse, 1848. (A mi leigázóink. Magyarellenes politikai röpirat.)

2. Historia povstanja slovenskeho z roku 1848. Szakolcza, 1850. (A tótok fölkelésének története; azonban csak az I. füzete jelent meg, mely 1848. októberig adja elő a történteket.)

Petrik Bibliogr.

Vlček, Dejiny Literatúry Slovenskej. Túrócz-Szent-Márton, 1890.