Kezdőlap

Dókus Gyula (csabacsűdi),

cs. és kir. kamarás, Zemplénmegye főjegyzője, D. József főispán és Rátkay Borbála fia, szül. 1849. okt. 15. Sátoralja-Ujhelyen Zemplénmegyében; a gymnasiumot részben Sárospatakon, részben Fejes István a költő-pap vezetése alatt magán úton, a jogot Sárospatakon végezte. 1869-ben egy éves önkéntes volt és 1870-ben tartalékos tiszt lett; szept. 7-től III. oszt., 1872-ben II. oszt. megyei aljegyző, majd árvaszéki ülnök, 1877-től központi főszolgabiró, 1892-ben megyei főjegyző lett. 1884-ben a Ferencz-József-rend lovagkeresztjét és 1892-ben a kamarási méltóságot kapta.

Szerkesztette a Zemplén cz. hetilapot 1890. jan. 1-től 1891. jún. 7-ig; társadalmi irányczikkeket, tárczákat és sport-közléseket irt e lapba Csabai álnévvel és neve alatt.

Kéziratban vannak régészeti dolgozatai s egy Tűzoltó kézikönyv.

Ország-Világ 1890. 51. sz. arczk. és önéletrajzi adatok.